Komunikat z Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego

W dniach 03-04 czerwca 2019 roku w Jabłonnie Majątek koło Lublina obradowała Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ ,,Solidarność”.

Gościem spotkania był Marian Król – Przewodniczący Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność”, który zapoznał zebranych z sytuacją w Regionie oraz wyzwaniami czekającymi związek. W swoim wystąpieniu podkreślił czekające wyzwania, jakim są rozwój związku, oraz jaką rolę ma odgrywać związek w obronie praw pracowniczych na Lubelszczyźnie. Region Środkowo – Wschodni oparty jest na rolnictwie i przetwórstwie spożywczym, dlatego nasze wyjazdowe posiedzenie Rady Sekcji oparte było na inicjatywie o poszerzenie współpracy z organizacjami rolników i przetwórców na najbliższe lata w ramach programu ,,Bezpieczeństwo żywności od pola, aż do stołu”.  Więcej na http://www.cukiernicy.eu/?p=2656

Media społecznościowe: