Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Spale

„Mogę powiedzieć, mamy to!” – powiedział na wczorajszym posiedzeniu Komisji Krajowej, przewodniczący „S” Piotr Duda, nawiązując do uzgodnień pomiędzy zespołem negocjatorów ze strony „Solidarności” i przedstawicielami Rządu RP.

Przedstawienie wyników negocjacji było, z oczywistych względów, głównym tematem wczorajszego posiedzenia Komisji Krajowej w Spale. Prezydium KK zaprezentowało uzgodnienia dotyczące postulatów „Solidarności” ogłoszonych w listopadzie ub. roku, wnosząc do członków Komisji Krajowej o wyrażenie zgody na oficjalne podpisanie porozumienia z premierem Mateuszem Morawieckim. Członkowie Komisji Krajowej zagłosowali za przyjęciem uzgodnień. W najbliższym czasie, prawdopodobnie po powrocie premiera Morawieckiego do Polski, nastąpi zawarcie porozumienia.

„To było ponad pół roku trudnych rozmów – mówił Piotr Duda – Postulaty dotyczyły m. in. ochrony zakładów energochłonnych, podwyżek dla strefy finansów publicznych, pomocy społecznej, emerytur stażowych. W trakcie negocjacji rozszerzyliśmy postulaty o inne ważne dla nas kwestie m. in. ochrony działaczy związkowych. Cieszę się, że doprowadziliśmy rozmowy do pozytywnego finału, choć zdajemy sobie sprawę, że zawsze można zrobić więcej.”

To „więcej” tyczyło się m. in. pytania postawionego Prezydium KK przez Zbigniewa Sikorskiego przewodniczącego Rady Sekretariatu dotyczącego braku ujęcia zakładów z branży spożywczej na liście zakładów chronionych tzw. „tarczą energetyczną”. Przewodniczący „S” wyjaśniał, że nie wszystkie branży mogły być wpisane na listę ze względów na ograniczone finanse publiczne, a priorytet miały branże energetyczne, hutnicze, metalowe. Tłumaczył również, że nie uwzględnienie tych firm nastąpiło w oddzielnym trybie, nie związanym bezpośrednio z samymi negocjacjami.

Przewodniczący Sikorski wyraził również zadowolenie z ustaleń dotyczących kwestii ochrony działaczy związkowych, informując jednocześnie Komisję Krajową o sukcesie Sekcji i Sekretariatu jakim było orzeczenie sądu przywracające do pracy Emila Rzęsickiego bezprawnie zwolnionego przewodniczącego KZ „S” w OSM w Łapach. Co również cieszy osoby, które po zwolnieniu Emila zrezygnowały z członkostwa w „S” obecnie ponownie zapisały się do Związku, a samą spółdzielnię w Łapach, zasięgiem swojego działania, objęła Organizacja Międzyzakładowa z CEDC Int. z Białegostoku. To był naturalny ruch, ponieważ nad przebiegiem batalii sądowej Emila Rzęsickiego czuwał Waldemar Kiszkiel, przewodniczący „S” w CEDC.

W trakcie obrad zostały również zaprezentowane informacje z prac Prezydium Komisji Krajowej, poszczególnych zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego i Rady Ochrony Pracy.

Więcej informacji na:

https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/22753-piotr-duda-po-ponad-pol-roku-trudnych-rozmow-i-negocjacji-moge-powiedziec-mamy-to

Media społecznościowe: