Posiedzenie Komisji Krajowej w Jarnołtówku

W dniach 5-6.10.2021 r., w Jarnołtówku, odbyło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ ”S”. Jednym z najistotniejszych punktów obrad były kwestie związane z konsekwencjami wprowadzania nowej polityki klimatycznej UE. Jednogłośnie uchwalono stanowisko Komisji Krajowej w sprawie kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów. Komisja Krajowa wezwała polski rząd oraz Parlament Europejski do zablokowania pakietu „Fit for 55” oraz zażądała podjęcia pilnych działań na rzecz gruntownej przebudowy systemu handlu emisjami EU-ETS. Udzielono również wsparcia KM NSZZ „S” w „Siarkopol” Grzybów oraz ZR Świętokrzyskiego NSZZ „S”, którzy od lat walczą o istnienie ostatniej kopalni siarki w Polsce. Komisja Krajowa poparła również działania oświatowej „Solidarności”, żądając aby Rząd RP wywiązał się z porozumienia podpisanego 7 kwietnia 2019 r., dotyczącego powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce narodowej.

Przewodniczący Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” przedstawił sytuację w branży spożywczej. Na jego wniosek Komisja Krajowa, poprzez przyjęcie swojego stanowiska – w którym poparła stanowisko WZD KSPMSIKS NSZZ „S” – udzieliła  wsparcia dyskryminowanym związkowcom z zakładów przetwórstwa rybnego „SoNa” z Koziegłówek.

Zbigniew Sikorski nawiązał też do uchwały programowej Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S”, która mówi o promowaniu roli układów  zbiorowych pracy w Polsce, sugerując zaangażowanie KK w tej kwestii, poprzez stworzenie projektów instrumentów prawnych, które pobudzą rozwój polityki układowej w Polsce.

Przewodniczący zaprezentował również członkom KK postulaty zgłaszane przez członków Sekretariatu. Pierwszym, było proponowane przez Sekcję Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „S”, wprowadzenia do kodeksu pracy tzw. dodatku stażowego dla wszystkich pracowników. Kolejnym zaś wniosek przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Wawel SA, Wiesława Kwietnia, w sprawie potrącania składki rentowej z wynagrodzeń pracujących emerytów. Fakt, że ich wynagrodzenia są obciążone tą daniną, jest nielogiczny, ponieważ emeryci, co do zasady, z ewentualnej renty nie będą korzystać. Dlatego, zdaniem pomysłodawcy, to obciążenie wynagrodzeń emerytów powinno być zniesione.

Media społecznościowe: