Posiedzenie Rady Sekcji PMSiKS NSZZ „S”

W dniu 16 grudnia 2020r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”. Omówiono sytuację w zakładach pracy, dyskutowano o celach i zadaniach stojących przed Krajową Sekcją w 2021r. Na koniec spotkania członkowie Rady złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

Media społecznościowe: