Posiedzenie Zespołu Sejmowego

W dniu 13 lutego 2020 r.,   w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie  Parlamentarnego  Zespołu  na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Tematem posiedzenia był  projekt ustawy „O zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów”.
W spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”.

Media społecznościowe: