Spotkanie Opłatkowe dla Struktur Branżowych w Gdańsku

W dniu 9 stycznia br., w historycznej Sali BHP w Gdańsku, odbyło się spotkanie opłatkowe członków Komisji Krajowej z przedstawicielami krajowych Sekcji i Sekretariatów Branżowych NSZZ „Solidarność”. Ze strony Komisji Krajowej w spotkaniu brali udział: przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda; zastępcy przewodniczącego KK Bogdan Kubiak – odpowiedzialny za struktury branżowe, Tadeusz Majchrowicz i Henryk Nakonieczny, jak również szef działu zagranicznego Komisji Krajowej Mateusz Szymański.

W pierwszej części spotkania Piotr Duda podsumował miniony rok, a także przedstawił najważniejsze sprawy i wyzwania, które stoją przed „Solidarnością” w 2023 roku. Przypomniał o zrealizowanych w ubiegłym roku postulatach Związku, w tym m.in.: podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych i podwyższenia drugiego progu podatkowego do 120 tys., wprowadzenia ulgi z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe; wynegocjowaniu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 3600 zł brutto od lipca br. i wielu innych. Natomiast Mateusz Szymański przedstawił działania „S” na forum europejskich i światowych federacji związkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania naszego Związku w pomoc dla Ukrainy i usunięcia ze struktur międzynarodowych reżimowych, rosyjskich federacji związkowych.

W drugiej części, rozpoczętej od modlitwy, której przewodził ks. Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy, podzielono się opłatkiem, złożono sobie życzenia i zaśpiewano kolędy. O oprawę muzyczną pięknie zadbali nasi Koledzy z Sekcji Osób Niewidomych NSZZ „S”. 

Na spotkaniu Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” reprezentowali: przewodniczący i członkowie Rady Sekcji Zbigniew Sikorski, Andrzej Nowacki, Stanisław Lubaś i Dariusz Głogowski, jak również były przewodniczący Mirosław Nowicki. Obecni byli również Adam Kups, Elżbieta Łuczyńska, Zbigniew Koban i Jacek Borowicz z komisji zakładowych afiliowanych w Sekretariacie.

Media społecznościowe: