Spotkanie z przedstawicielami Krajowej Sekcji Hotelarstwa i Gastronomii

Przewodniczący Sekretariatu spotkał się 13 lutego w Warszawie z przedstawicielami Krajowej Sekcji Hotelarstwa i Gastronomii. W posiedzeniu uczestniczyła także Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej. Dyskutowano o sytuacji w branży. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z Polską Izba Turystyki, jako reprezentantem strony pracodawców.

Media społecznościowe: