Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 23. 01.2020 r. Zbigniew Sikorski – przewodniczący  Sekretariatu i Stanisław Lubaś – członek Rady Sekretariatu rozmawiali w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z panem ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim. Tematami spotkania było m.in. funkcjonowanie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Spożywczej, przywrócenie – z uwagi na specyfikę – przemysłu rolno-spożywczego do struktury Ministerstwa, projekt ustawy prozdrowotnej, spółdzielczość mleczarska i kwestia powołania Krajowej Grupy Spożywczej – polskiego holdingu spożywczego, mającego powstać na bazie Krajowej Spółki Cukrowej SA.

Media społecznościowe: