Stanowisko Rady Sekretariatu


Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ “Solidarność” przyjęła stanowisko w sprawie zorganizowanej w Sejmie konferencji pt. Potrzeba nowego ustawodawstwa w kontekście polityki wychowania w trzeźwości”

Media społecznościowe: