Stanowisko Sekretariatu odnośnie rządowych propozycji „Tarczy 3.0”

Poniżej przedstawiamy treść dokumentu przesłanego do Kancelarii Premiera, Kancelarii Prezydenta i do Marszałka Sejmu.

Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność“ popiera stanowisko przyjęte przez Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność“ w sprawie projektu ustawy o dopłatach  do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o zmianie niektórych ustaw z 22 kwietnia 2020 r.

Uważamy, że danie pracodawcom jednostronnej możliwości zawieszania układów zbiorowych pracy, decydowania o obniżaniu wynagrodzenia, dysponowania połową urlopu wypoczynkowego pracowników i szereg innych propozycji antypracowniczych jest naganne. Jesteśmy rozgoryczeni, że takie postulaty znajdują się w projekcie rządu, który sam siebie określa, jako rząd solidarności społecznej, powołując się na swój solidarnościowy rodowód w roku, który miał być rokiem szczególnym – w sierpniu mija przecież 40 lat od podpisania Porozumień Sierpniowych. W świetle takiego projektu „Tarczy 3.0” należy postawić pytanie co to za solidarność społeczna, która przerzuca koszty kryzysu na stronę tych najsłabszych i jak te propozycje korespondują z deklaracjami o ochronie miejsc pracy i pracowników, które słyszeliśmy jeszcze trzy tygodnie temu? Wprowadzenie proponowanych regulacji będzie miało dramatyczne skutki dla polskiego rynku pracy, który będzie funkcjonował kosztem olbrzymich wyrzeczeń zwykłych ludzi.

W związku z powyższym apelujemy do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o ponowne przeanalizowanie projektu i wzięcie pod uwagę opinii wyrażanych przez NSZZ „Solidarność”. Obecnie jest jeszcze na to czas!

Apelujemy również do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a jeśli będzie taka potrzeba zawetowanie rządowych propozycji!

Zwracamy się również do Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o wykazanie pełnej determinacji w działaniach zmierzających do zablokowania zmian ujętych w projekcie rządowym! Włącznie z przeprowadzeniem  manifestacji w Warszawie,  w której  jako struktura branżowa NSZZ „Solidarność” weźmiemy udział.

Media społecznościowe: