Szkolenie dla członków Europejskich Rad Zakładowych

Sposoby egzekwowania uprawnień członków Europejskich Rad Zakładowych, czyli jak nie stać się „malowanym” delegatem to cel szkolenia, które odbyło się w dn. 31.05-1.06.2022r. w budynku Komisji Krajowej NSZZ „S” w Warszawie. Spotkanie współorganizowało Biuro Branżowo-Konsultacyjne i Dział Szkoleń NSZZ „Solidarność”.

Głównymi obszarami, na których koncentrowano się podczas zajęć, były kwestie dotyczące nadużywania przez zarządy centralne firm klauzul poufności, którymi często zasłaniają się pracodawcy nie udzielając delegatom informacji bądź ograniczając możliwość ich rozprzestrzeniania, paraliżując tym samym uprawnienia ERZ do konsultowania i informowania pracowników firm transnarodowych.  „Odnośnie tego problemu uzyskaliśmy masę użytecznych wiadomości – mówi Marcin Klimczyk, delegat do Europejskiej Rady Zakładowej w Philip Morris i koordynator ds. ERZ w Sekretariacie Spożywców. – Same informacje dotyczące stricte regulacji np. o prymacie prawa do konsultacji nad np. prawem giełdowym już są niezwykle istotne, natomiast dla mnie najważniejszą kwestią jest spojrzenie na temat poufności z kompletnie innej strony niźli obecnie praktykowana. Na dzisiaj mamy sytuację gdzie używa się klauzul jako blokady, a należałoby spojrzeć na nie z perspektywy odmiennej o 180 stopni. Delegaci, jako reprezentanci pracowników, nie są ludźmi z zewnątrz i powinni być traktowani jako członkowie danej firmy czy organizacji, a klauzule wyznaczają im i zarządowi określoną przestrzeń na rozmowę i konsultacje. Dla mnie to bardzo istotne spostrzeżenie, które będą wykorzystywał w swojej pracy delegata. Wymaga to oczywiście pewnej zmiany mentalnej po stronie zarządu, ale warto iść w tym kierunku.”

Uczestnicy rozmawiali również o różnicach prawnych konstytuujących funkcjonowanie działania Rad w wybranych krajach UE, przygotowaniu i przeprowadzeniu ewentualnego pozwu sądowego wobec zarządu centralnego firmy łamiącej uprawnienia ERZ, analizowano również sprawy sądowe, które toczą się lub toczyły w tej materii.

Szkolenie było prowadzone przez Romualda Jagodzińskiego, wieloletniego badacza stosunków społecznych w UE, pracującego m. in. w Europejskim Instytucie Związków Zawodowych (ETUI), natomiast słowo wprowadzenia przedstawił Sławomir Adamczyk, kierownik BBK „S”.

Oprócz Marcina Klimczyka, z Sekretariatu Spożywców, udział wzięli Andrzej Paruzel z organizacji „S” w Mondelez Skarbimierz i Tomasz Szczeszek z organizacji „S” w Nord Zucker.

Media społecznościowe: