Uroczysty Kongres Sekretariatu Spożywców z okazji 30-lecia.

W dniach 11-13.05.2022 r., w Jastrzębiej Górze, odbył się uroczysty Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” zorganizowany z okazji 30-lecia jego działalności. Krajowy Sekretariat został założony w roku 1991, także swoją okrągłą rocznicę obchodził w roku ubiegłym, niemniej, ze względu na pandemię, uroczyste spotkanie było możliwe dopiero obecnie.

W obradach, oprócz byłych i obecnych delegatów, uczestniczyli zaproszeni goście: reprezentująca Kancelarię Prezydenta RP Pani Minister Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Pan Krzysztof Ciecióra – wiceminister rolnictwa, Pan Dariusz Minkowski – z-ca Głównego Inspektora Pracy, Kristjan Bragason – Sekretarz Generalny EFFAT, jak również działacze związkowi z zagranicy, NSZZ „Solidarność” z Regionów i przedstawiciele organizacji pracodawców z branży spożywczej.

Uroczyste spotkanie było okazją do uhonorowania tych członków Sekretariatu, którzy przez lata swojej działalności w sposób szczególny przyczynili się do budowy zarówno silnego polskiego sektora przemysłu spożywczego jak i ruchu związkowego. Dlatego uczestnicy Kongresu z dumą przyjęli informację, że decyzją Prezydenta RP, Rudolf Grec, Krzysztof Jasek, Grzegorz Ryczek i, pośmiertnie, Hieronim Stachel zostali odznaczeni Złotymi Krzyżami Zasługi, natomiast Andrzej Nowacki otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, a Dariusz Głogowski – Brązowy Krzyż Zasługi. Szczególnie wzruszającym momentem było odebranie odznaczenia przez córkę zmarłego Hieronima Stachela, Iwonę Stachel-Górę. Nie były to jedyne uhonorowanie działaczy Sekretariatu przez Prezydenta RP. Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali: Andrzej Biegun, Kazimierz Kimso, Teresa Kowalska – Suchecka, Stanisław Lubaś, były przewodniczący Rady Sekretariatu Mirosław Nowicki i Stanisław Tyszkowski.

W imieniu Prezydenta RP, odznaczenia wręczała Pani minister Agnieszka Lenartowicz-Łysik.

Również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi docenił członków Sekretariatu. Odznaczenia resortowe „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali: Grzegorz Chiliński, Zbigniew Jakubowski, Paweł Herra i Adam Urbański. Honorowe Odznaki wręczał Krzysztof Ciecióra – wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodatkowo Rada Sekretariatu przyznała własne odznaczenia „Zasłużony dla Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Otrzymało je 30 obecnych i byłych działaczy Sekretariatu.

W drugiej części Kongresu odbyło się spotkanie delegatów na WZD Sekretariatu. Przewodniczący Rady, Zbigniew Sikorski, przedstawił wyniki prac Rady za okres od początku kadencji do maja 2022r.

Media społecznościowe: