WZD Sekcji Piwowarskiej w Spale

W dniach 25-27 września br,. w Spale, odbyło się Walne Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność”.

O sytuacji w branży piwowarskiej rozmawiali na zjeździe delegaci z Organizacji Związkowych NSZZ „S” skupionych w Krajowej Sekcji i zaproszeni goście: Bartosz Morzycki – dyrektor Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie oraz Zbigniew Sikorski – przewodniczący Rady Sekretariatu.

Dyrektor Morzycki przedstawił perspektywy dla polskiego rynku piwa. Mówił o szansach i zagrożeniach m. in. pisaliśmy tutaj: http://solidarnosc-spozywcow.pl/kolejna-odslona-dramatu-pt-ustawa-kaucyjna/

Rozmawiano również o likwidacji Browaru w Leżajsku i odprawach dla pracowników.

Zbigniew Sikorski podsumował czerwcowy Kongres Wyborczy Sekretariatu i przedstawił informacje z działalności Rady Sekretariatu w IIIQ br. Korzystając z obecności przedstawiciela organizacji pracodawców z branży zaproponował stronom tj. Krajowej Sekcji i Pracodawcom rozpoczęcie negocjacji nad Branżowym Układem Zbiorowym Pracy dla polskiego przemysłu  piwowarskiego.

Media społecznościowe: