Akcja „Democracy At Work”

Informujemy, że Sekretariat Spożywców przyłącza się do akcji „Democracy At Work”, zainicjowanej przez międzynarodowe struktury związkowe m. in. EFFAT.

Akcja ma na celu promowanie respektowania praw pracowniczych jak również zwrócenie uwagi instytucji unijnych i krajowych na łamanie podstawowych zasad dialogu społecznego na linii pracodawca-pracownik w procesach restrukturyzacji firm, które są pokłosiem pandemii i wynikających z niej problemów ekonomicznych przedsiębiorstw. W petycji przesłanej do Komisji Europejskiej podkreślono jak istotne jest przestrzeganie praw pracowników do informacji i konsultacji. Wezwano również do przeglądu dyrektywy o europejskich radach zakładowych oraz do stworzenia nowych regulacji realnie umożliwiających efektywny dialog na linii pracodawca – reprezentacja pracowników. Cały tekst petycji w języku polskim jest możliwy do wglądu poniżej.

Natomiast pod poniższym linkiem można podpisać petycję: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UNRXevN1TUqpDawEo2e5GipniIRChcNKncewS6XoyXxUQlZQTVNORVBXNk4xVFhVVzZSUk1GS0RHVi4u

Zachęcamy również do pobrania plakatu akcji, który jest zamieszczony pod artykułem. Plakat można zamieścić w mediach społecznościowych np. poprzez opublikowanie swojego zdjęcia z wydrukowanym banerem.

Media społecznościowe: