Branża turystyczna apeluje do premiera Gowina o wsparcie i dialog branżowy

W imieniu pracowników branży turystycznej i gastronomicznej, przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski, zaapelował do wicepremiera Jarosława Gowina o instytucjonalną pomoc dla sektora, który jest jednym z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii.

W imieniu Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” zwracam się z prośbą o udzielenie informacji jakiej pomocy i w jakich terminach Rząd zamierza udzielić dla sektora hotelarskiego. Branża hotelarska, w której działające organizacje zakładowe „S” wchodzą w skład Sekretariatu, została najmocniej dotknięta przez COVID-19 i znajduje się w przededniu zapaści. Poprzednio udzielona pomoc, którą przedsiębiorstwa otrzymały od Rządu wiosną tego roku, wygasła z końcem sierpnia. Informacje, które napływają do Sekretariatu jednoznacznie wskazują, że sytuacja jest dramatyczna i wymaga natychmiastowych działań. W niektórych hotelach już zapadły decyzje o ich zamknięciu na okres 6-9 miesięcy oraz zapoczątkowano procedurę zwolnień grupowych pracowników.”

– czytamy w piśmie, skierowanym do wicepremiera.

Bez wsparcia Rządu branża hotelarska nie przetrwa, co będzie skutkować kolejnymi zwolnieniami pracowników a dotychczasowe działania osłonowe, ukierunkowane głównie na ratowanie miejsc pracy, okażą się nieskuteczne. Jednocześnie zwracamy się z prośbą aby, w przypadku organizowania spotkań gremiów, które zajmowałyby się sprawami branży hotelarskiej, przedstawiciel Sekretariatu z Sekcji Hotelarstwa i Gastronomii mógł brać w nich udział. Te branże to nie tylko przedsiębiorstwa, ale również ludzie, którzy w nich pracują.

– kontynuuje w piśmie Zbigniew Sikorski.

Jako Sekretariat branżowy, w skład którego wchodzą organizacje zakładowe z sektora HoReCa, liczymy na szybką i kompetentną reakcję ze strony wicepremiera Gowina.

Media społecznościowe: