Spotkanie online z przedstawicielami EFFAT i IUF

W dniu 4 listopada przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zbigniew Sikorski i asystent Przemysław Pytel spotkali się zdalnie z przedstawicielami EFFAT i IUF. W wideokonferencji wzięli udział: Sekretarz Generalny EFFAT Kristjan Bragason, zastępca Sekretarza Generalnego Enrico Somaglia, asystent Sekretarza Generalnego IUF James Ritchie i Koordynatorka IUF na Polskę Emilia Janicka. W trakcie spotkania dyskutowano na temat wzmocnienia współpracy pomiędzy naszymi strukturami. Omówiono również zasady udziału przewodniczącego Sekretariatu w pracach Komitetu Wykonawczego EFFAT, w którego skład Zbigniew Sikorski został powołany w tym roku. Podjęto decyzję o konkretnych działaniach do realizacji w najbliższym czasie.

Media społecznościowe: