Cukrownicy w Warszawie

W dniu 05 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Przemysłu Cukrowniczego. Przewodniczący Stanisław Lubaś przedstawił działania jakie podejmuje na szczeblu Komisji Dialogu Społecznego w sektorze cukru w UE, w związku z uwolnieniem rynku cukru poprzez zniesienie kwot i limitów produkcyjnych, co ma bezpośrednie przełożenie na dramatycznie niskie ceny cukru w Polsce i świecie. Zebrani przedstawili trudną sytuację w poszczególnych koncernach cukrowych i działania jakie podejmują, aby bronić spraw pracowniczych.  Na szczęście nie przewidywane są zwolnienia pracowników, ani zamykanie cukrowni poza jedną w której nie ma organizacji NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu wziął udział przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” Zbigniew Sikorski, który poinformował o działaniach Sekretariatu.

Media społecznościowe: