Kolejne spotkanie związkowe w terenie

W dniu 19 grudnia 2019 r. odbyło się jedno z wielu  spotkań, które
przewodniczący Rady Sekretariatu odbywa z reprezentantami komisji
zakładowych sektora przemysłu spożywczego. Tym razem spotkano się w zakładzie przetwórstwa rybnego MOWI POLAND S.A. w Duninowie k/ Ustki oraz w siedzibie Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”.

Organizacja zakładowa w tej firmie powstała niedawno, kilka miesięcy temu i od początku funkcjonowania robi postępy  w działalności związkowej  oraz rozpoczęła   współpracę  z Sekretariatem Przemysłu Spożywczego. Przedstawiciele tej organizacji uczestniczyli już w szkoleniach organizowanych przez Sekretariat, mogli i mogą  również
liczyć na pomoc merytoryczną. Obecnie członkowie NSZZ „Solidarność” w MOWI Poland S.A. wyrażają chęć przystąpienia do naszej struktury branżowej.

Media społecznościowe: