Obchody 49 rocznicy masakry grudniowej w Gdańsku

W ramach uroczystości upamiętniających ofiary tragicznego Grudnia’70, pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia odbyła się msza świętą w kościele pw. św. Brygidy w Gdańsku. Uczestniczyły w niej władze NSZZ „Solidarność” na czele z Przewodniczącym Piotrem Dudą, związkowcy „Solidarności”, liczne poczty sztandarowe Związku, posłowie, młodzież szkolna i mieszkańcy Trójmiasta.
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z zakładów Volksvagena w Poznaniu wręczyli na ręce Księdza Arcybiskupa srebrną replikę poznańskich Krzyży upamiętniających zamordowanych w czasie Poznańskiego Czerwca’56. Poznańskie Krzyże zostaną umieszczone na Ołtarzu Ojczyzny symbolizując w ten sposób łączność pomiędzy wydarzeniami 1956 roku i roku 1970 we wspólnym dążeniu Polaków do wolności i godnego życia. Po mszy świętej odbył się uroczysty przemarsz pod pomnik Poległych Stoczniowców ze zniczami pamięci w dłoniach. Tam został wygłoszony Apel Poległych. Po odczytaniu nazwisk zabitych obecni odpowiadali „Są wśród nas”. Następnie złożone pamiątkowe wieńce. Kwiaty składano w imieniu władz państwowych, ze strony Związku kwiaty złożyli m.in. przewodniczący KK Piotr Duda i przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla, który organizował obchody. W imieniu Sekretariatu Spożywców wiązankę złożyli  przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski wraz z asystentem Przemysławem Pytel.

Media społecznościowe: