Konferencja o Europejskich Radach Zakładowych

Dnia 14 października w Warszawie, w ramach  projektu  Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: „ERZ – właściwe postępowanie z informacją ekonomiczną kluczem do produktywnej komunikacji i negocjacji” odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele koncernów międzynarodowych, prawnicy oraz eksperci specjalizujący się w funkcjonowaniu Europejskich Rad Zakładowych. Sekretariat Przemysłu Spożywczego reprezentowali  Eugeniusz Święcicki (Danone) oraz Artur Krasiński (Mars Polska).

Tematem prezentacji i dyskusji była m. in. definicja „poufnej informacji”, która jest odmiennie interpretowana przez systemy prawne poszczególnych krajów europejskich.  Zarządy firm bardzo często powołują się na zapis o „tajemnicy handlowej”, przez co przedstawiciele pracowników zgromadzeni w ERZ nie mogą w pełni wykorzystywać tych informacji.
Efektem takiej praktyki jest sytuacja że główna zasada Europejskich Rad Zakładowych – informacja i konsultacja – dla których zostały powołane nie jest realizowana, a użyteczność funkcjonowania takich rad stoi pod znakiem zapytania. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że ujednolicenie potrzebnych pojęć prawnych dotyczących działania ERZ jest wskazane i niezbędne dla ich skutecznego działania.

Projekt obejmuje również szkolenia, które mają na celu podniesienie kompetencji ekonomicznych członków rad i nabycie przez nich umiejętności selekcji tych informacji, które są  najważniejsze z punktu widzenia pracowników.

W funkcjonowaniu ERZ zauważono również negatywny trend dotyczący tych przedstawicieli, którzy nie są członkami związków zawodowych i niejednokrotnie reprezentują interesy zarządów a nie pracowników .

Efektem finałowym projektu będą zalecenia dla członków ERZ.

Media społecznościowe: