Konferencja „Na rzecz wzmocnienia bazy przemysłowej w Europie”

W dniu 9 października 2019 r. w Brukseli odbyła się konferencja „Na rzecz wzmocnienia bazy przemysłowej w Europie.”

Dyskutowano na temat kierunków przekształcania przemysłu UE aby sprostać wyzwaniom XXI wieku. Omawiano także kwestie inwestycji  na rzecz klimatu, innowacji i cyfryzacji. Na konferencji Sekretariat Przemysłu Spożywczego  był reprezentowany przez Zbigniewa Sikorskiego i Dariusza Głogowskiego.  

Media społecznościowe: