Konferencje EWPCC – 20 lat po akcesji do UE

Dwadzieścia lat temu Unia Europejska rozszerzyła się na Wschód o 10 nowych krajów członkowskich. Było to największe jednorazowe poszerzenie UE w całej historii, uzupełnione jeszcze przez akcesję Rumunii i Bułgarii, odpowiednio w 2007 i  2013 roku.

To historyczne wydarzenie, jakim było powitanie w sumie 11 nowych członków z Europy Środkowej i Wschodniej, było symbolicznym ponownym zjednoczeniem Europy po dziesięcioleciach podziałów.

Głównym tematem Konferencji EWPCC European Worker Participation Competence Centre (Europejskie Centrum Kompetencji i Partycypacji Pracowniczej) była ocena 20 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej oraz działania, które wzmocnią demokrację w całej UE. Wydarzenie miało miejsce 7-8 marca w Brukseli.

Konferencje EWCC gromadzą przedstawicieli pracowników, osoby zaangażowane w europejskich dialog społeczny, ekspertów akademickich i, przede wszystkim związkowców. Celem spotkań jest dyskusja nad bieżącymi zagadnieniami związanymi z partycypacją pracowniczą w miejscu pracy, analiza najnowszych badań i szukanie nowych możliwości zwiększania demokracji w miejscu pracy.

Tegoroczna Konferencja EWPCC skupiła rekordowo dużą liczbę uczestników z naszego regionu Europy oraz związkowców z państw kandydujących do UE.

Sekretariat Spożywców reprezentowali: Martyna Łasek, Sławomir Niemirski i koordytator IUF – Emilia Janicka.