KZD NZSS „Solidarność”, Częstochowa, 25 paźdeziernika 2018 r.

W dniach 25-26.10.2018 r. odbył się w Częstochowie 29 KZD NSZZ „S”, który wybrał władze Związku na nową kadencję.
Po raz trzeci na przewodniczącego Związku został wybrany Piotr Duda. Delegaci na KZD zdecydowali o wydłużeniu kadencji władz związkowych z czterech do pięciu lat. Przyjęliwiele dokumentów w tym uchwałę programową, która wyznacza działania Związku na nową kadencję. Nie przeszedł natomiast projekt wprowadzenia Sądów Koleżeńskich. KZD NSZZ Solidarność” swoją obecnością zaszczycili Andrzej Duda Prezydent RP , Beata Szydło

Wicepremier RP, Elżbieta Rafalska Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej , Stanisław Szwed Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Jacek Kurski Prezes Zarządu Telewizji Polskiej i inni.

„W rodzinie siła”- to program Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego mający wspierać rodziców w ochronie niepełnoletnich przed dostępem do alkoholu i przedwczesną inicjacją alkoholowa. Program został objęty honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a realizowany przy wsparciu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. Patronat medialny objął „Tygodnik Solidarność”.

Autorzy programu „W RODZINIE SIŁA”, z patronami akcji Ministrami: E. Rafalską i S. Szwedem na Krajowym Zjeździe Delegatów w Częstochowie 25.10.2018 r.
Media społecznościowe: