Koordynator TNC dla Polski powołany przez IUF

Wniosek skierowany do IUF przez Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu o powołanie koordynatora do spraw rozwoju związku w firmach międzynarodowych został rozpatrzony pozytywnie. Od maja p. Emilia Janicka, wieloletni pracownik biura Sekretariatu podejmuje pracę w strukturach Światowej Federacji Związkowej IUF, na stanowisku Koordynator TNC dla Polski.

Media społecznościowe: