List do Premiera w obronie branży spożywczej

Szereg organizacji partnerów społecznych z branży rolno-spożywczej, w tym Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, zwróciło się do Premiera RP z apelem o wsparcie branży w tym trudnym okresie kryzysu energetycznego.

Poniżej skan pisma.

Media społecznościowe: