Nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekretariatu

W związku z bieżącymi wydarzeniami dotyczącymi nakazu TSUE o czasowym zamknięciu eksploatacji węgla przez kopalnię „Turów” w dn. 24.05.2021r. – w trybie pilnym – zebrała się Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Rada przyjęła stanowisko w którym potępiła tę decyzję, jednocześnie solidaryzując się z górnikami i energetykami z Turowa, ich rodzinami i całą lokalna społecznością. Stanowisko Rady zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z apelem o podjęcie przez Rząd RP zdecydowanych działań aby kopalnia i elektrownia w Turowie funkcjonowały w normalnym trybie.

Na posiedzeniu omówiono również działania NSZZ „Solidarność” dotyczące emerytur stażowych.

Media społecznościowe: