Szkolenie dla organizacji zakładowej w Belvedere z Żyrardowa

W dniu 16.06.2020 r. „Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” we współpracy z Działem Szkoleń KK NSZZ „S”, zorganizował szkolenie z rozwoju związku dla organizacji zakładowej działającej w firmie Belvedere w Żyrardowie. Szkolenie odbyło się w formule online. Planowana jest kontynuacja działań. Do końca lipca Komisja Zakładowa i kierownik Działu Szkoleń Janusz Zabiega zamierzają odbyć tzw. „burzę mózgów”, tym razem w wersji bezpośredniego spotkania. Te działania mają służyć wzrostowi uzwiązkowienia w firmie. Trzymamy kciuki.

Media społecznościowe: