Negocjacje w Sokołowie zakończone sukcesem

Informujemy, że członkowie zarządu naszej Organizacji Związkowej w Sokołów S.A, zakończyli rozmowy w sprawie podwyżki wynagrodzeń. 

„Nasze negocjacje trwały od połowy września, były burzliwe i przebiegały w czterech odsłonach, ale finalnie osiągnęliśmy sukces – mówi przewodnicząca Komisji Zakładowej Martyna Łasek. – Pierwotne propozycje pracodawcy obejmowały wyłącznie podwyżki dla pracowników fizycznych na poziomie 3%. Nie godziliśmy się na to. Propozycje organizacji związkowych zmierzały do tego aby podwyżki objęły wszystkich pracowników, a jednocześnie zawierały w sobie mechanizm blokujący wzrost nierówności płacowych pomiędzy poszczególnymi grupami zaszeregowania. Dzięki wsparciu załogi mieliśmy mocną pozycję w negocjacjach z dyrekcją, która zgodziła się na podwyżki na poziomie 5-5,5% w zależności od grupy pracowników. Bardzo się z tego cieszymy.”


Gratulujemy naszym Koleżankom i Kolegom. Życzymy zdrowia i dużo sił do dalszej aktywności związkowej.

Media społecznościowe: