Podsumowanie projektu o właściwym postępowaniu z informacją ekonomiczną

W dniu 11 maja 2021 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt “ERZ – właściwe postępowanie z informacją ekonomiczną kluczem do produktywnej komunikacji i negocjacji”. Prelegentami na konferencji byli m. in. Jan Czarzasty (SGH), Roberto Pedersini (Uniwersytet Mediolański Włochy), Martin Hermoso (UGT Hiszpania), Maja Stefkovska – Paneva (KSS Macedonia Pólnocna), Agnieszka Ghinararu (CSDR Rumunia), Ewa Kędzior (Dział Prawny KK NSZZ „S”), Romuald Jagodziński (ETUI) i Sławomir Adamczyk (KK NSZZ „S”).

Zaproszeni eksperci podzielili się wiedzą na temat swoich doświadczeń w kwestii czy otoczenie prawne i praktyka pozwalają na skuteczną realizację prawa do dostępu przez członków ERZ do informacji o kondycji i planach przedsiębiorstw, w których Rady funkcjonują.

Omówiono również kierunki, w których należałoby zmieniać obowiązujące regulacje, dzięki czemu ułatwiono by dostęp do informacji i wzmocniono dialog społeczny.

W konferencji uczestniczyła kilkunastoosobowa grupa delegatów ERZ wywodząca się z Sekretariatu Spożywców. Brawo.

Media społecznościowe: