Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W dniu 6 maja odbyło się zdalne, informacyjne posiedzenie KK NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Związku, Piotr Duda, przekazał informacje z działalności Prezydium KK w ostatnim czasie. Przedstawiono cele szczytu europejskiego w Porto, gdzie odbędą się rozmowy o odbudowie europejskiej gospodarki w realiach postcovidovych. Szczególnie położono nacisk na agendę tzw. „Szczytu Społecznego”, albowiem pytania tam stawiane z obszaru rynku pracy, innowacji i polityk społecznych, mogą być kluczowe w perspektywie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią. Omówiono również sytuację w poszczególnych branżach związkowych w Polsce.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Sekretariatu Spożywców, Zbigniew Sikorski, który zabierając głos, poinformował członków KK o – z trudem wypracowanym – rozpoczęciu prac Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Branży Spożywczej  oraz o kolejnym spotkaniu przedstawicieli Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych, w sprawie powołania Krajowej Grupy Spożywczej.

Komisja Krajowa podjęła decyzję o skorzystaniu z możliwości zgłoszenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o emeryturach stażowych.

Media społecznościowe: