Porozumienie dotyczące podwyżek w „Animex-Morliny”.

W dniu 19 lutego 2021r. zawarto porozumienie płacowe w „Animex Morliny”.

„Negocjacje rozpoczęły się w listopadzie 2020 roku – mówi Krzysztof Potomski, przewodniczący „S” w Animex -Morliny. Wspólnie z działającym w naszym zakładzie OPZZ, przedstawiliśmy nasze postulaty płacowe. Proponowaliśmy podniesienie płac na poziomie ok. 10% płacy zasadniczej wg. kategorii zaszeregowania w taryfikatorze płac, z dodatkiem za staż pracy. Naszymi głównymi argumentami był wzrost kosztów życia pracowników wynikający z rosnącej inflacji, wzrostem opłat za energię elektryczną i czynszów za mieszkania. Finalnie osiągnęliśmy porozumienie z dyrekcją na poziomie 5-8%, co kwotowo oznacza podwyżki na poziomie ok 200 zł, które będą naliczone od 1 marca 2021.”

Warto również zaznaczyć, że jest to 7 rok z rzędu gdy pracownicy ostródzkich „Morlin” otrzymują podwyżki. Jest to również efekt dobrej pracy naszej Organizacji Związkowej. Brawo.

Media społecznościowe: