Porozumienie w Zentis Siedlce

Informujemy, że Komisja Zakładowa NSZZ „S”, działająca w siedleckim „Zentisie”, osiągnęła porozumienie płacowe z pracodawcą. Uzgodniono, że pracownicy otrzymają podwyżki na poziomie 400-450 zł brutto.

„To efekt naszych 1,5 miesięcznych rozmów z pracodawcą – mówi Andrzej Mazur przewodniczący zakładowej „Solidarności” – Cieszy nas, że pomimo odległych stanowisk, które obie strony reprezentowały na początku rozmów, udało nam się osiągnąć kompromis. Co równie ważne, rozmowy przebiegały w atmosferze dialogu i chęci współpracy zarówno ze strony Dyrekcji, jak i ze strony Komisji. Także, korzystając z okazji, w tym miejscu możemy również podziękować pracodawcy za tę postawę podczas rozmów.”

Gratulujemy obu stronom i mamy nadzieję, że dalszy dialog społeczny w siedleckim przedsiębiorstwie będzie przebiegał wedle obecnie utrzymywanych standardów.

Media społecznościowe: