Warsztaty EFFAT

W dniach 6-8.12.2021r., we Florencji, odbyły się warsztaty EFFAT poświęcone ochronie praw pracowniczych osób zatrudnionych w ramach niestandardowych form zatrudnienia (NSFE – Non-Standard Forms of Employment) oraz na platformach cyfrowych. W warsztatach wzięli udział młodzi związkowcy z całej Europy.


Pierwszego dnia, po oficjalnym rozpoczęciu warsztatów, omówione zostały definicje standardowych i niestandardowych form zatrudnienia oraz wyznaczniki pozwalające je rozróżnić. Prowadzący przedstawili również obecne regulacje dotyczące rozwoju zatrudnienia pracowników platform cyfrowych oraz najnowsze wyroki europejskich sądów w tych kwestiach.

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których mieli za zadanie ustalić, w jaki sposób najskuteczniej można dotrzeć i zorganizować w związek zawodowy młodych pracowników sezonowych, pracujących na taśmach produkcyjnych oraz zatrudnionych w sektorze turystycznym i gastronomicznym (hotele, bary, puby, restauracje, fast food). Wyniki tych analiz stały się podstawą do dyskusji w drugim dniu warsztatów, kiedy pracowano nad aktualizacją obecnie obowiązującego Manifestu Młodych. W wyniku tych prac, w treść Manifestu, zostały wpisane punkty dotyczące oczekiwań młodych ludzi w zakresie obrony praw pracowniczych na poziomie zarówno lokalnym, tj. organizacji związkowych, jak i na wyższych poziomach tj. krajowym i unijnym.


W warsztatach uczestniczyła Anna Ziętek, która została na nie oddelegowana przez Sekretariat Spożywców.

„Temat zatrudnienia pracowników na platformach cyfrowych oraz zatrudnionych sezonowo na podstawie niestandardowych form zatrudnienia w Polce jest nadal dość świeży – mówi Anna Ziętek – Patrząc jednak na doświadczenia kolegów z organizacji w innych krajach, zdecydowanie warto przyjrzeć się mu bliżej. NSFE w dobie pandemii rozwijają się dynamicznie i można śmiało przypuszczać, że na stałe weszły do naszego pracowniczego krajobrazu. Należy pamiętać, że osoby zatrudnione na ich podstawie zasługują na ochronę swoich praw pracowniczych w równym stopniu, jak pozostali uczestnicy rynku pracy.”

W roku 2022 planowane są kolejne szkolenia i warsztaty z ramienia EFFAT poświęcone tej tematyce. Rada Sekretariatu liczy na zaangażowanie młodych pracowników sektora spożywczego w tę dyskusję. Warsztaty bowiem skierowane są do członków Sekcji Młodych jaką Sekretariat Przemysłu Spożywczego wkrótce chce powołać.

Media społecznościowe: