Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sekretariatu

W dniu 5 maja 2022r., w formule online, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sekretariatu zwołane przez Katarzynę Gryciuk – przewodniczącą KR Sekretariatu.
Członkowie Komisji omówili wydatkowanie środków finansowych przez Radę Sekretariatu oraz przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie będzie jednym z punktów przedstawionym na Uroczystym Kongresie Sekretariatu 12 maja 2022r w Jastrzębiej Górze.
W spotkaniu uczestniczyli również Zbigniew Sikorski – przewodniczący Rady Sekretariatu i Andrzej Nowacki – zastępca przewodniczącego i skarbnik Rady Sekretariatu.

Media społecznościowe: