Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”

W dniu 3 marca 2020 r., odbyło się posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Na zaproszenie Pani Poseł Teresy Hałas uczestniczył w nim  przewodniczący Sekretariatu Zbigniew Sikorski, który przedstawił propozycję podpisania porozumienia o współpracy między naszymi organizacjami związkowymi.
Wśród uczestników spotkania był m. in. Pan Jan  Krzysztof  Ardanowski minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Media społecznościowe: