Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukrowniczego

W dniach 21-23.06.2021r., w Jastrzębiej Górze, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „Solidarność” . 
W trakcie posiedzenia omówiono sytuację w zakładach pracy po pandemii, przyjęto do Sekcji nową Organizację Oddziałową  NSZZ „Solidarność” KSC z Malborka.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Sekretariatu, który przedstawił informację z pracy Sekretariatu oraz podziękował członkom Rady za dotychczasową pracę na rzecz pracowników branży cukrowniczej. Członkowie Rady otrzymali pamiątkowe albumy wydane z okazji 40-lecia naszego Związku.

Media społecznościowe: