Posiedzenie rady Sekretariatu 1 października 2018

W dniu 1 października 2018 r. w Warszawie odbyło się trzecie posiedzenie w nowej kadencji Rady Sekretariatu. Jednym z najważniejszych zagadnień była kwestia organizowania pracowników. Magdalena Szymańska z Działu Rozwoju KK NSZZ „S” przybliżyła metody pracy w zakładach oraz zadeklarowała udział w wspólnych kampaniach na rzecz rozwoju. Wytypowano trzy koncerny, które w najbliższym czasie będą dla Sekretariatu priorytetem.

Ponadto Przewodniczący zdał krótką relację z posiedzeń Komisji Krajowej ,
z uwzględnieniem podjętych wznowienia pracy Zespołu Trójstronnego ds. Branży Spożywczej, inicjatywy Sekcji Tytoni dotyczącej zmian w przepisach „ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych” .

Na zdjęciu: Uczestnicy posiedzenia Rady Sekretariatu , Warszawa 1.10.2018 r.

Media społecznościowe: