Zakończenie sporu zbiorowego w OSM Myszków

Informujemy, że w dniu 17.03.2021r., Komisja Zakładowa NSZZ „S” działająca w OSM Myszków, podpisała porozumienie z zarządem Spółdzielni, rozwiązując tym samym spór zbiorowy, który trwał w zakładzie od stycznia 2021r.

Jest to kolejny sukces Komisji, która brała pod uwagę i dobro pracowników i dobro zakładu pracy. Kierując się tymi przesłankami, negocjatorzy ze strony „S”, osiągnęli satysfakcjonujące warunki finansowe, określające wysokość nagród dla pracowników, jak i ustalające procedury rozmów o podwyżkach wynagrodzeń. Po raz kolejny przypomniano zarządowi Spółdzielni, że stronę pracowniczą należy traktować po partnersku. Jednocześnie związkowcy wykazali się zrozumieniem realiów ekonomicznych zakładu. Dlatego nie dziwi poziom uzwiązkowienia w zakładzie – to już ponad 75%. Procentuje dobra praca członków Komisji Zakładowej,  pod przewodnictwem Krzysztofa Pniaka. Brawo.

Media społecznościowe: