Posiedzenie Rady Sekretariatu

W dniu 27 marca br., w siedzibie Komisji Krajowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu. Spotkanie było zorganizowane w formule hybrydowej.

Podczas obrad Rada przyjęła wykonanie budżetu za rok 2023, jak również zatwierdziła budżet na rok 2024 oraz podjęła decyzje związane z organizacją w dniach 30.V -02.06.2024 r., jubileuszowej XXV Międzynarodowej Spartakiady Przemysłu Spożywczego.

Dyskutowano również o aktualnej sytuacji w poszczególnych sektorach branży spożywczej, kondycji zakładów oczywiście w kontekście położenia pracowników. „To ważny element naszej pracy jako Rady – powiedział przewodniczący Zbigniew Sikorski – Na tej podstawie przygotowujemy propozycje tematów, które, jako strona społeczna, będziemy poruszać na forum branżowego zespołu trójstronnego w ramach dialogu z rządem.” Rada upoważniła Zbigniewa Sikorskiego aby, jako wiceprzewodniczący Zespołu Trójstronnego d/s Branży Spożywczej, wystąpił do ministra rozwoju i infrastruktury z formalnym wnioskiem o jego zwołanie.

Media społecznościowe: