Kontynuujemy wsparcie protestujących rolników

Na środę, 20 marca wyznaczony został ogólnopolski strajk zwołany przez Radę Krajową NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność”. Rolnicy sprzeciwiają się Zielonemu Ładowi, importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, ograniczaniu hodowli zwierząt w Polsce i dramatycznej sytuacji w rolnictwie.

Na protestach ponownie stawili się reprezentujący Sekretariat Przemysłu Spożywczego i Sekcję Przemysłu Cukrowniczego związkowcy „Solidarności” z Cukrowni Krasnystaw.

Media społecznościowe: