Posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”

W dniu 18 stycznia br., w warszawskiej siedzibie KK na ulicy Prostej, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Sekretariatu. Spotkanie bardzo ważne ponieważ w tym roku przed Radą stoi wiele wyzwań.

W pierwszej kolejności Członkowie Rady omówili sprawy finansowe Sekretariatu, m. in. wysokość składki członkowskiej w Sekretariacie Branżowym.

Następnie dyskutowano na temat zbliżającego się Kongresu Wyborczego Sekretariatu i powołania Komisji Wyborczej Sekretariatu. Ustalono, że Kongres odbędzie się w terminie 28-30 czerwca 2023r. w Sierpcu.

Również istotną sprawą w tym roku będzie organizacja Spartakiady Sportowej Sekretariatu, która, jak Członkowie Rady mają nadzieję, będzie dla związkowców radosnym, sportowym świętem. Podjęto uchwałę, że za organizację imprezy odpowiedzialny będzie Piotr Fabiański, a sama Spartakiada odbędzie się wd. 8-11 czerwca br., a wiec na prawie trzy tygodnie przed zaplanowanym Kongresem.

W dalszej części obrad, przewodniczący Rady, Zbigniew Sikorski, przedstawił informacje z działalności Prezydium Rady za ostatni kwartał ub. roku, jak również wiadomości z grudniowego spotkania Komisji Krajowej w Kołobrzegu. Natomiast Stanisław Lubaś zreferował sytuację pracowników w nowopowstałym holdingu Krajowa Grupa Spożywcza, a Teresa Kowalska-Suchecka zapoznała zebranych z informacjami z działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji- Sektor Żywności Wysokiej Jakości, w której jest przedstawicielką Sekretariatu.

Na spotkaniu byli również obecni, Marcin Klimczyk, koordynator d/s europejskich rad zakładowych w Sekretariacie i Emilia Janicka, koordynator IUF na Polskę, którzy przedstawili kwestie dotyczące funkcjonowania Rag, które działają w firmach gdzie pracują związkowcy z Sekretariatu, m. in. poruszano sprawy zmian właścicielskich, rozmawiano również o potrzebie podnoszenia kwalifikacji i wzmacniania wiedzy naszych delegatów do ERZ. W tym celu, w najbliższych miesiącach, Rada Sekretariatu planuje przeprowadzenie szkolenia dla delegatów.

Na zakończenie posiedzenia, Członkowie Rady przedstawili informacje o sytuacji w poszczególnych sektorach przemysłu spożywczego, w których działają na codzień.

Media społecznościowe: