Posiedzenie Komisji Krajowej w Gdańsku

W dniu 10.12.2019 r., w Gdańsku, odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Przedstawiono stanowisko Komisji Krajowej w sprawie propozycji klimatycznych Komisji Europejskiej.

Omówiono stanowisko władz „Solidarności” w sprawie zwrotu tablic z 21 Postulatami Sierpniowymi z ECS do historycznej Sali BHP. Poparto w tej sprawie starania Narodowego Muzeum Morskiego, które wystąpiło z wnioskiem o zwrot tablic do Sali BHP.

Zaprezentowano stanowisko Związku w sprawie projektu zmian ustawy dezubekizacyjnej, który 16 grudnia mają złożyć w Sejmie posłowie Lewicy. Działacze Solidarności stanowczo skrytykowali tą inicjatywę.

Zapowiedziano również międzynarodowe działania w sprawie zwolnionych pracowników Castoramy.

W posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Sikorski, przewodniczący Sekretariatu.

Media społecznościowe: