Pożegnanie naszego Kolegi Henryka Dąbrowskiego

Z żalem zawiadamiamy, że 15 sierpnia 2020 r.,  w wieku 68 lat, zmarł Henryk Dąbrowski. Wyjątkowy człowiek. Przyjaciel, Kolega, Zasłużony działacz NSZZ Solidarność. Współorganizator NSZZ Solidarność w WPPMs w Szczecinie. Jako członek organizacji związkowej w Zakładach Mięsnych AGRYF S.A. pełnił funkcje pierwszego przewodniczącego KZ NSZZ Solidarność ZM WPPMs w Szczecinie, z-cy przewodniczącego KZ NSZZ Solidarność ZM AGRYF w Szczecinie, delegata na WZD Regionu Pomorze Zachodnie NSZZ Solidarność, delegata KS PMTiD NSZZ Solidarność, był członkiem MKK ANIMEX, członkiem Komisji Rewizyjnej ZR Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność. Swoją niezłomną postawą był wzorem do naśladowania. Wierny zasadom i ideałom Solidarności.

Pogrzeb  odbędzie w czwartek, 20 sierpnia 2020 r, na Cmentarzu w Dąbiu o godzinie 14.00. Pożegnanie w Kościele na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie o godzinie 13.00. Cześć jego pamięci!

Rodzinie i Najbliższym, najszczersze kondolencje składają przewodniczący i członkowie Rady Sekretariatu, jak również Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność ZM. AGRYF S.A.

Media społecznościowe: