Posiedzenie Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”

W dniach 27-29.04.2022r., w Kobylnikach k/Kruszwicy, odbyło się posiedzenie Rady Sekcji i Komisji Rewizyjnej KSPMSiKS NSZZ „Solidarność”.
Przewodniczący Rady Sekcji, Zbigniew Sikorski, poinformował członków Rady o działaniach podjętych przez Prezydium Rady, przedstawił konkluzje z ostatniego posiedzenia Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”, zaprezentował również stan przygotowań do uroczystego Kongresu Sekretariatu, który odbędzie się w dn. 11-13 maja w Jastrzębiej Górze, oraz do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S” w Zakopanem, w dn. 26-27.05.2022r.
Podjęto uchwałę o przyjęciu rozliczenia wpływów i wydatków za 2021r., oraz uchwalono budżet Sekcji na 2022r.
Powołano Komisję Wyborczą Krajowej Sekcji na kadencję 2023-2028, ustalając jednocześnie klucz wyborczy na ten okres.
Rozmawiano o sytuacji w branży, w poszczególnych zakładach pracy i o przygotowaniach do WZD Sekcji w czerwcu br. 

Media społecznościowe: