„Solidarność” nie odpuszcza w Mondelez

Członkowie organizacji NSZZ „S” reprezentujących pracowników trzech fabryk Mondelez Production: w Bielanach Wrocławskich i fabryk czekolady i gum do żucia w Skarbimierzu, w dniu 27 czerwca br., zakończyli etap rokowań zbiorowych z pracodawcą.

Przypomnijmy spór zbiorowy dotyczy podwyżek wynagrodzeń. Niestety nie osiągnięto porozumienia.

Zgodnie z procedurą prowadzenia sporu zbiorowego, po nieskutecznych rokowaniach, możliwe są mediacje z udziałem zewnętrznego eksperta. Związkowcy liczą, że działanie mediatora przyniesie dla obu stron pozytywne rozwiązanie, tym samym wykluczy zaostrzenie konfliktu. Aby wyrazić swoje poparcie dla komisji zakładowych NSZZ „S” negocjujących z pracodawcą, pracownicy w dniu 4 lipca solidarnie oflagowali swoje zakłady pracy.

Media społecznościowe: