„Solidarność” Przemysłu Spożywczego apeluje w sprawie tzw. systemu kaucyjnego

„Jako Solidarność dobrze rozumiemy, że trzeba wspierać działania na rzecz środowiska, ale nie możemy przemilczać faktu, że przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt zawiera niezwykle dużo groźnych rozwiązań dla polskich przedsiębiorców oraz zwykłych konsumentów” – piszą w liście wysłanym m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego związkowcy z Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”.

Sejm rozpoczyna właśnie prace nad projektem Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącym tzw. systemu kaucyjnego, czyli kaucji za opakowania z tworzyw sztucznych.

„Konieczne poprawki”

„Przyjęcie projektu w takiej formie, w jakiej jest obecnie, spowoduje wielomiliardowe koszty dla firm, które nie będą w stanie wywiązać się z postawionych przed nimi wymagań – niektóre z nich są nawet większe, niż wymaga tego Unia Europejska! Konieczne jest przyjęcie poprawek w projekcie, które temu zapobiegną!” – dowodzą związkowcy.

Autorzy listu przekonują, że projekt jest niedopracowany. Najlepszą ilustracją tego argumentu jest wątpliwość aby od 1 stycznia 2025 r. rozpoczął prace system odbioru i przetwarzania surowca wtórnego. Do dzisiaj nie ma regulacji, które będą określały zasady funkcjonowanie firm-operatorów i wytyczne przyznawania im licencji. Jednocześnie od tej daty firmy mogą być obciążone karami z tytułu użycia nieprzetworzonego surowca. „To aberracja. Jak można być karanym za nie wypełnienie obowiązków, jakich nie możemy w żaden sposób zrealizować? Potencjalne kary to wzrost kosztów naszych zakładów i zagrożenie dla naszych miejsc” – alarmują zaniepokojeni związkowcy. Przypominają, że już mamy do czynienia z zamykaniem browarów, zakładów mleczarskich czy zakładów produkcji soków spowodowanych skokowym wzrostem kosztów produkcji wywołanych inflacją. Obawiają się, że po wprowadzeniu procedowanej ustawy w obecnym kształcie, kolejne firmy ogłoszą upadłość.

„Łączy nas troska o los tysięcy pracowników i ich rodzin, którzy jako pierwsi odczują negatywne skutki pogorszenia sytuacji finansowej swoich pracodawców jak już nieraz w przeszłości bywało” – piszą autorzy listu.

Aktualnie jest jeszcze czas aby wysłuchać strony społecznej, zdobyć się na refleksję i dokonać odpowiednich zmian. W dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie komisji sejmowej w tej sprawie. Mają wziąć w niej udział przedstawiciele KSPS NSZZ „Solidarność” i organizacji pracodawców. W tej kwestii pracownicy i pracodawcy mówią jednym głosem, czy zostaną wysłuchani przez rządzących?

Media społecznościowe: