Sukcesy Komisji Zakładowej w OSM Łowicz

Informujemy, że nasza komisja zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w OSM Łowicz porozumiała się z dyrekcją firmy w kwestii przywrócenia premii dla pracowników umysłowych w zakładzie.

„Dwa lata temu – mówi Karolina Karwowska- Kunat,  przewodnicząca komisji zakładowej – w związku z trudną sytuacją ekonomiczną Spółdzielni, wstrzymano wypłatę części  premii uznaniowej. Od końca ubiegłego roku, jako Komisja, monitowaliśmy dyrekcję w sprawie przywrócenia tej premii. Finalnie, po zmobilizowaniu załogi i zebraniu podpisów, udało nam się przekonać dyrekcję aby od września premia była ponownie wypłacana w całości.”

To kolejny „mały sukces” naszej organizacji w tym półroczu. Warto dodać, że w OSM Łowicz, dzięki inicjatywie związkowców z „Solidarności”, wprowadzono szereg istotnych zmian w warunkach pracy, m. in. w  kwestii wentylacji pomieszczeń produkcyjnych. Ma to również przełożenie na stopniowy wzrost uzwiązkowienia w zakładzie. Gratulujemy i trzymamy kciuki, za dalsze skuteczne działania naszych  Koleżanek i Kolegów na rzecz pracowników w OSM Łowicz.

Media społecznościowe: