Szkolenie dla członków Sekretariatu Przemysłu Spożywczego

W terminie 13-15.10.2021r., w ośrodku Savoy w Spale, odbyło się szkolenie dla członków Sekretariatu z zagadnienia „Komunikacja w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych”. Szkolenie było przygotowane przez Sekretariat i Dział Szkoleń KK NSZZ „S”. Prowadzącą szkolenie była Maria Kościńska, trenerka Działu Szkoleń „Solidarności”.

Szkolenie miało charakter warsztatowy. Uczestnicy rozwiązywali w grupach sytuacje konfliktowe i kryzysowe. Duży nacisk położono na poprawę relacji i skuteczną komunikację interpersonalną w miejscu pracy i organizacji zakładowej. Poza pracą w grupach, w trakcie ćwiczeń, każda osoba mogła sprawdzić swoje predyspozycje indywidualne związane z emocjami i relacjami międzyludzkimi. Efekty zapewne będą widoczne wkrótce podczas spotkań i negocjacji z pracodawcami.

Media społecznościowe: