Utrzymanie odpisu na ZFŚS w dawnej Destylarni Sobieski

W ubiegłym miesiącu, komisja zakładowa destylarni w Starogardzie Gdańskim, d. Destylarnia Sobieski SA, podpisała porozumienie z zarządem firmy Marie Brizard Wine&Spirits Polska sp. z o.o., skutecznie przeciwstawiając się próbie zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przyczyny i przebieg negocjacji relacjonuje, Mirosław Kleina, przewodniczący zakładowej  komisji związkowej NSZZ „Solidarność”.

„ Po przejęciu naszego zakładu przez Marie Brizard Wine&Spirits, funkcjonowaliśmy jako odrębna jednostka organizacyjna pod nazwą Destylarnia Sobieski S.A. Drugiego stycznia tego roku, w wyniku konsolidacji i zmian strukturalnych w grupie MBWS, Destylarnia Sobieski S.A. weszła w strukturę wcześniej powołanej MBWS Polska Sp z o.o., tracąc tym samym osobowość prawną.

Co istotne, w momencie przeprowadzenia ubiegłorocznej restrukturyzacji, zarząd firmy zobowiązał się  do utrzymania i honorowania do końca 2020 roku istniejącego w zakładzie w Starogardzie Gdańskim regulaminu o odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z punktu widzenia pracowników było to ważne ponieważ jako pracownicy Destylarni Sobieski S. A. mieliśmy odpis w wysokości przewidzianej ustawą plus 50% tej wartości.

Niestety, w praktyce okazało się, że zarząd proponuje zmianę ustaleń i podejmuje działania dążące do wprowadzenia również w zakładzie w Starogardzie Gdańskim regulaminu ZFŚS obowiązującego w warszawskim, centralnym oddziale firmy MBWS Polska Sp z o.o. Zarząd kwestionował swoje uprzednie deklaracje co do honorowania umowy, tłumacząc, że w jego opinii, zapis o wysokości odpisu na ZFŚS powinien być jednolity w całej firmie, a jego wysokość określa umowa podpisana w 2019 r w Warszawie. Tu warto zaznaczyć, że w warszawskiej centrali nie działają związki zawodowe, a umowę z zarządem o wysokości odpisu na ZFŚS podpisały osoby wyłonione z grona pracowników. Oczywiście wysokość odpisu obowiązującego w MBWS Polska sp. z o.o. jest kilkukrotnie niższa niż ta która obowiązywała u nas.

Takie próby spowodowały zdecydowaną reakcję ze strony naszej komisji. W wyniku negocjacji, po odbyciu kilku spotkań, osiągnęliśmy sukces i podpisaliśmy porozumienie. Nowy regulamin o odpisie na ZFŚS utrzymuje poprzednią jego wysokość.

Chciałbym podkreślić wielką rolę jaką odegrała w negocjacjach pomoc okazana naszej komisji przez Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” i Dział Prawny Regionu Gdańskiego NSZZ „S” – kończy Mirosław Kleina.

Media społecznościowe: