Szkolimy się!

Przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego aktywnie podnoszą swoje kwalifikacje. W ostatnim czasie uczestniczyli w dwóch konferencjach organizowanych przez europejskie konfederacje związków zawodowych.

W dniach 21-24 listopada Zastępca Przewodniczącego, Jan Hałas oraz koleżanki Martyna Łasek i Anna Ziętek, wzięli udział w szkoleniu pt. Cyfryzacja rynku pracy, realizowanym w ramach europejskiego projektu: „Inicjowanie działań wdrażających porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji”. 

Celem szkolenia było przygotowanie partnerów społecznych oraz organizacji związkowych na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy w związku z transformacją cyfrową. Są to zmiany, jakie już obserwujemy w naszych miejscach pracy, dotyczące m. in. automatyzacji produkcji, nowych modeli biznesowych, pracy zdalnej oraz innowacyjnych form zarządzania w firmach. Omawiano także kwestie związane z prawami pracowniczymi w dobie cyfrowej, tj. bezpieczeństwo danych, narzędzia pozwalające na tzw. odłączenie się oraz zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. 

Natomiast w ubiegłym tygodniu w Lizbonie odbyła się pierwsza z trzech sesji Kursu dla przyszłych liderów organizacji pracowników. Sekretariat reprezentowała zastępczyni przewodniczącego Sekcji Młodych, Anna Ziętek. 

Uczestnicy szkolenia w Lizbonie.

Główne tematy poruszane w Lizbonie dotyczyły znanej i często poruszanej w ostatnim czasie kwestii związanej z wpływem sztucznej inteligencji, cyfryzacji i robotyzacji na warunki pracy. Rozmawiano także o wyzwaniach związanych z komunikacją w dobie cyfrowej. Mimo że pandemia otworzyła nas na nowe formy komunikacji, ta nadal stwarza przestrzeń do poprawy. Ostatniego dnia panele poświęcone były rokowaniom zbiorowym. Tutaj zdecydowanie jest nad czym pracować, bowiem z krajów uczestniczących w kursie, to Polska ma najniższy wskaźnik objęcia pracowników tego rodzaju układami. Program realizowany jest we współpracy EZA, CFTL, BASE-F.U.T oraz Fundacji Nowy Staw. Kolejne sesje odbędą się w przyszłym roku w Polsce i we Francji.

Cieszymy się, że nasi członkowie angażują się i aktywnie uczestniczą w takich wydarzeniach. To doskonała okazja, by wymienić się wiedzą i doświadczeniami ze związkowcami z innych krajów, a także zainspirować do dalszych działań. Liczymy, że zdobyta wiedza przełoży się na działania na rzecz Sekretariatu. 

AZ.

Media społecznościowe: